Momskontrol

Hvem foretager intern kontrol af momsposteringer i jeres bogholderi? Hvis svaret er: ”det gør en med godt kendskab til momsreglerne”, så er der ingen problemer.

Men hvis svaret er: ”det gør ingen” eller ”det gør en med lidt kendskab til momsreglerne”, så er det, vi kommer ind i billedet.

Det er vigtigt at anvende de korrekte momskoder i regnskabet for at sikre, at jeres virksomhed får retmæssige momsfradrag og samtidig sikre, at I ikke trækker for meget fra, da det vil kunne betyde efterbetaling, renter og få bødemæssige konsekvenser.

  • Hvordan behandles for eksempel hotelbilag?
  • Hvad stiller man op med hotelbilag, der ikke tydeligt er splittet op i værelse og forplejning?
  • Og hvad med fradrag for personaleudgifter, såsom bespisning i forbindelse med interne møder på virksomheden, gaver, internet- og telefonabonnementer, arbejdstøj, teambuilding, kursusudgifter, osv.?
  • Hvordan er reglerne for restaurantbesøg?
  • Må der drages fradrag for reklameartikler, vareprøver og repræsentation?
  • Og hvordan er momsreglerne med hensyn til biludgifter såsom brændstof, broafgifter o.l.?
  • Kan kasseboner og kvitteringer uden firmanavn anvendes i fradragsøjemed?
  • Og hvordan håndteres fakturaer for elektroniske ydelser fra udenlandske leverandører, som er udstedt med dansk moms (MOSS-reglerne)

Vi medvirker til at sikre, at I ikke snyder Skat – og lige så vigtigt – heller ikke snyder jer selv for momsfradrag, som I er berettiget til.

Vi tilbyder intern momskontrol

Vi tilbyder intern momskontrol, hvor vi gennemgår og kontrollerer posteringerne i jeres danske rejseafregninger / medarbejderudlæg. Dette netop for at sikre, at posteringerne får den korrekte momskode, så den moms, som I fradrager, er korrekt og i overensstemmelse med de noget komplicerede danske momsregler.

Vi har et solidt kendskab til de danske momsregler og holder os løbende opdateret på ændringer i disse, så vi er godt klædt på til at håndtere denne type opgaver.

Føler I – som mange andre virksomheder – at dette er en stor udfordring, kontakt os da for yderligere information. Vi kommer gerne på besøg i jeres virksomhed til en uforpligtende snak om, hvordan vi kan løse denne opgave. Det kan f.eks. være ved fysisk gennemgang af papirbilag på jeres adresse, eller via online adgang til jeres rejseafregningssystem.

Ring til os på telefon +45 97 97 55 55 til en snak om, hvordan vi kan hjælpe jeres virksomhed. Eller skriv en e-mail til os på es@elin-schnedler.com.