Momskontrol

Vi tilbyder også interne momskontroller, hvor vi gennemgår og kontrollerer posteringerne i jeres danske rejseafregninger / medarbejderudlæg. Dette for at sikre at posteringerne får den korrekte momskode, så den moms, som I fradrager, er korrekt og i overensstemmelse med de noget komplicerede danske momsregler.

  • Hvordan behandles for eksempel hotelbilag?
  • Hvad stiller man op med hotelbilag, der ikke tydeligt er splittet op i værelse og forplejning?
  • Og hvad med fradrag for personaleudgifter, såsom bespisning i forbindelse med interne møder på virksomheden, gaver, internet- og telefonabonnementer, arbejdstøj, teambuilding, kursusudgifter, osv.?
  • Hvordan er reglerne for restaurantbesøg?
  • Må der drages fradrag for reklameartikler, vareprøver og repræsentation?
  • Og hvordan er momsreglerne med hensyn til biludgifter såsom brændstof, broafgifter o.l.?
  • Kan kasseboner og kvitteringer uden firmanavn anvendes i fradragsøjemed?
  • Og hvordan håndteres fakturaer for elektroniske ydelser fra udenlandske leverandører, som er udstedt med dansk moms (MOSS-reglerne)

Vi medvirker til at sikre, at I ikke snyder Skat – og ligeså vigtigt – omvendt heller ikke snyder jer selv for momsfradrag, som I er berettiget til.

Vi har et solidt kendskab til de danske momsregler, og holder os løbende opdateret på ændringer i disse, så vi er godt klædt på til at håndtere denne type opgaver.

Så føler I – som mange andre virksomheder – at dette er en stor udfordring, kontakt os da endelig for yderligere information. Vi kommer gerne på besøg i jeres virksomhed til en uforpligtende snak om, hvordan vi kan løse denne opgave. Det kan f.eks. være ved fysisk gennemgang af papirbilag på jeres adresse, eller via online adgang til jeres rejseafregningssystem.

Ring til os på telefon +45 97 97 55 55 til en snak om, hvordan vi kan hjælpe netop jeres virksomhed. Eller skriv en mail til os.