Momskontrol

Vi tilbyder som noget nyt nu også interne momskontroller, hvor vi gennemgår og kontrollerer posteringerne i jeres danske rejseafregninger / medarbejderudlæg. Dette for at sikre at posteringerne får den korrekte momskode, så den moms, som I fradrager, er korrekt og i overensstemmelse med de noget komplicerede danske momsregler.

  • Hvordan behandles for eksempel hotelbilag?
  • Hvad stiller man op med hotelbilag, der ikke tydeligt er splittet op i værelse og forplejning?
  • Og hvad med fradrag for personaleudgifter, såsom bespisning i forbindelse med interne møder på virksomheden, gaver, internet- og telefonabonnementer, arbejdstøj, teambuilding, kursusudgifter, osv.?
  • Hvordan er reglerne for restaurantbesøg?
  • Må der drages fradrag for reklameartikler, vareprøver og repræsentation?
  • Og hvordan er momsreglerne med hensyn til biludgifter såsom brændstof, broafgifter o.l.?
  • Kan kasseboner og kvitteringer uden firmanavn anvendes i fradragsøjemed?
  • Og hvordan håndteres fakturaer for elektroniske ydelser fra udenlandske leverandører, som er udstedt med dansk moms (MOSS-reglerne)

Vi medvirker til at sikre, at I ikke snyder Skat – og ligeså vigtigt – omvendt heller ikke snyder jer selv for momsfradrag, som I er berettiget til.

Vi har et solidt kendskab til de danske momsregler, og holder os løbende opdateret på ændringer i disse, og har udvidet vores medarbejderstab så vi fremadrettet er klædt på til at håndtere denne type opgaver.

Så føler I – som mange andre virksomheder – at dette er en stor udfordring, kontakt os da endelig for yderligere information. Vi kommer gerne på besøg i jeres virksomhed til en uforpligtende snak om, hvordan vi kan løse denne opgave.

Ring til os på telefon +45 97 97 55 55 til en snak om, hvordan vi kan hjælpe netop jeres virksomhed. Eller skriv en mail til os.