Kom godt i gang

Hvis jeres virksomhed ikke har prøvet at søge momsrefusion fra udlandet tidligere, kan det være svært at overskue det hele. Dette er ganske normalt, og det er her, vi kommer ind i billedet.

På denne side vil vi forklare lidt nærmere om proceduren. Hvis I har spørgsmål, er I altid velkomne til at ringe til os på +45 9797 5555 eller sende os en e-mail. Vi sidder klar til at hjælpe jer.

Forenklet forløb for momsrefusion

 1. I sender de originale eller elektroniske bilag til os (enten løbende eller én gang årligt).
  Eller:
  1. Vores team af konsulenter kommer på besøg hos jer for at gennemgå bilag for en given periode. Ved disse audits indsamles de originale bilag, og der efterlades en kopi på originalens plads.
  2. Vi modtager filer med elektroniske rejseafregningsrapporter – dette kan være via e-mail, på USB, filoverførsel via Sharepoint eller anden tjeneste. Vi gennemgår disse rapporter, og printer relevante momsbilag.
  3. I giver os bogholderadgang til jeres rejseafregningssystem (f.eks. Concur Travel & Expense, Acubiz, Basware TEM, zExpense, Ibistic TEM eller andre), hvor vi selv fremfinder bilag og oplysninger, der skal bruges i ansøgningen. Denne løsning kræver stort set intet arbejde fra jeres side.
 2. Nye kunder skal give tilladelse til, at vi må lave ansøgningerne på virksomhedens vegne (find vejledningen her).
 3. Vi bearbejder alle bilagene i overensstemmelse med det pågældendes lands regler.
 4. Når I ikke har flere bilag for det gældende år, laver vi ansøgningen færdig.
 5. Det kan tage op til 4 måneder (i enkelte tilfælde længere) før vi får en afgørelse fra myndighederne.
 6. Hvis ansøgningen er helt eller delvist afslået, undersøger vi muligheden for en eventuel klage over beslutningen eller kontakter leverandøren, hvis det drejer sig om fejlfaktureret moms.
 7. Hvis myndighederne har spørgsmål til enkelte bilag, sørger vi for at fremskaffe svar på disse spørgsmål indenfor den givne frist.
 8. Vi sender et brev til jer med udspecificeret afregning samt eventuelle originale bilag, og overfører beløbet, fratrukket vores provision, til jeres konto.

FAQ

Hvem kan søge?

Det kan alle virksomheder med et gyldigt cvr nummer. Det kan både være danske og udenlandske virksomheder.

Hvad kan man søge for?

Helt generelt kan man søge for firmaudgifter afholdt i udlandet. Der er specielle regler for hvert land, og disse regler har vi indgående kendskab til. Vi anbefaler derfor, at I sender alle bilag til os (se gerne oversigt over refusionsmuligheder), så gennemgår vi dem. Bilagene kan for eksempel være for taxakørsel, hotelovernatning, forplejning, leverandørbilag, messedeltagelse, konferencer, lejebiler og brændstof.

Hvad kan man ikke søge for?

Der er særregler for hvert land, så vi anbefaler igen, at I sender alle jeres bilag til os, og lader os vurdere, hvilke der kan bruges. Men følgende bilag kan aldrig anvendes: udenrigs flyrejser og -færger, køb i et udenrigsfly eller -færge, hotelkvitteringer fra bl.a. Hotels.com, bilag med kr. 0,- i momsbeløb eller privatforbrug.

Hvad med indkøb af elektroniske ydelser til firmabrug?

Når et dansk firma bestiller elektroniske ydelser hos et firma i EU via internettet – det kunne for eksempel være køb af software fra blandt andet Microsoft, Apple og Adobe eller annoncering på LinkedIn eller Facebook, er det vigtigt, at man opgiver firmaets danske CVR-nr. ved bestilling, da fakturaen i så fald bliver momsfri. Oplyser man ikke sit CVR-nummer bliver ydelsen faktureret som privatkøb, og der tillægges 25 % dansk moms, som ifølge Skat ikke er fradragsberettiget i Danmark.

Hvor meget koster det?

Vi tager provision af det godkendte beløb – altså no cure – no pay. Provisionssatsen er afhængig af, hvilken model I vælger. Der er en minimumsprovision på kr. 500 + moms pr. ansøgning.

Hvordan kommer vi i gang?

I er velkomne til at ringe til os og aftale nærmere, eller bare sende os de originale bilag pr. post. eller elektronisk. Herefter skal I logge ind på TastSelv Erhverv og give os lov til at lave en ansøgning på jeres vegne. I finder en vejledning til dette her. Vi kontakter jer, hvis vi har yderligere spørgsmål i forbindelse med ansøgningen. Vi vil gerne have besked, når vi har modtaget samtlige bilag for det pågældende ansøgningsår, så vi kan færdiggøre ansøgningen.