Aktuelt

Indkøb af elektroniske ydelser til firmabrug er momsfri

Når et dansk firma bestiller elektroniske ydelser hos et firma i EU via internettet – det kunne for eksempel være køb af software fra blandt andet Microsoft, Apple og Adobe eller annoncering på LinkedIn eller Facebook, er det vigtigt, at man opgiver firmaets danske CVR-nr. ved bestilling, da fakturaen i så fald bliver momsfri. Oplyser man ikke sit CVR-nummer bliver ydelsen faktureret som privatkøb, og der tillægges 25 % dansk moms, som ifølge Skat ikke er fradragsberettiget i Danmark.

Fjernsalg til private i andre EU lande

Sælger jeres virksomhed varer via internettet til private forbrugere i andre EU lande, er der en grænse for, hvor stor firmaets omsætning til privatkunder må være, før man skal lade sig momsregistrere i det pågældende land. Klik her for at læse mere og find tærskelværdierne for alle EU lande, og kontakt os gerne for yderligere information og assistance med momsregistrering i det pågældende land.

Brexit – hvad kan det få af konsekvenser for jeres virksomhed

Som bekendt stemte briterne nej til fortsat medlemskab af EU. Når de på et tidspunkt endeligt træder ud af EU samarbejdet, vil man skulle betragte handel med engelske kunder som handel med tredjelande. Salg og køb af varer vil betragtes som eksport og import, så der skal laves udførelse og angives anderledes på den danske momsangivelse. Salg af varer til private vil kunne ske uden moms. Køb og salg af ydelser vil stort set kunne foregå som før, dog vil der være en række ydelser, der fremadrettet vil skulle pålægges dansk moms, f.eks. rådgivningsydelser, der udnyttes i Danmark. Storbritanniens udtræden fjerner bindingen til EU-momsdirektivsystemet, hvilket kan medføre, at Storbritannien indfører et lokalt momsregime. Dette kan have betydning for udenlandske virksomheders mulighed for at søge lokal britisk moms tilbage.