Aktuelt

 

Ændringer i den svenske moms vedr. repræsentation pr. 1/1-2017

Pr. 1/1-2017 trådte der nogle nye regler vedr. repræsentation i Sverige i kraft.

Reglen betyder, at man nu kun kan få refunderet moms af SEK 300 + moms pr. person pr. bespisning ved eksterne repræsentation, og SEK 200 + moms ved intern repræsentation.

Det betyder også, at der er kommet flere krav til jer som virksomhed. På bilagene for repræsentation, eller på et separat notat vedhæftet bilaget, skal der fremgå følgende:

  • Dato for repræsentationen
  • Navn og stilling på samtlige personer der deltager
  • Navn på virksomheden som gæsterne repræsenterer
  • Formålet med repræsentationen

Det er vigtigt, at det fremgår af bilaget, om det er internt eller eksternt repræsentation.

Forfriskninger og måltider af værdi under SEK 60,00 er ikke omfattet af denne regel.

Indkøb af elektroniske ydelser til firmabrug er momsfri
Når et dansk firma bestiller elektroniske ydelser hos et firma i EU via internettet – det kunne for eksempel være køb af software fra blandt andet Microsoft, Apple og Adobe eller annoncering på LinkedIn eller Facebook, er det vigtigt, at man opgiver firmaets danske CVR-nr. ved bestilling, da fakturaen i så fald bliver momsfri. Oplyser man ikke sit CVR-nummer bliver ydelsen faktureret som privatkøb, og der tillægges 25 % dansk moms, som ifølge Skat ikke er fradragsberettiget i Danmark.

Nyt vedr. momsregistrering i Tjekkiet
Pr. 1. september 2016 ændredes de tjekkiske regler således, at man som udenlandsk firma ikke længere skal være momsregistreret i landet, hvis man udfører indenlandske leverancer til firmaer med tjekkisk momsnummer. Udenlandske firmaer med denne type aktiviteter kan derfor afmelde deres registrering i Tjekkiet. Fremover faktureres denne type leverancer uden moms, og det er dermed modtageren af varerne, der afregner momsen (omvendt betalingspligt).

Fjernsalg til private i andre EU lande
Sælger jeres virksomhed varer via internettet til private forbrugere i andre EU lande, er der en grænse for, hvor stor firmaets omsætning til privatkunder må være, før man skal lade sig momsregistrere i det pågældende land. Klik her for at læse mere og find tærskelværdierne for alle EU lande, og kontakt os gerne for yderligere information og assistance med momsregistrering i det pågældende land.

Brexit – hvad kan det få af konsekvenser for jeres virksomhed
Som bekendt stemte briterne nej til fortsat medlemskab af EU. Når de på et tidspunkt endeligt træder ud af EU samarbejdet, vil man skulle betragte handel med engelske kunder som handel med tredjelande. Salg og køb af varer vil betragtes som eksport og import, så der skal laves udførelse og angives anderledes på den danske momsangivelse. Salg af varer til private vil kunne ske uden moms. Køb og salg af ydelser vil stort set kunne foregå som før, dog vil der være en række ydelser, der fremadrettet vil skulle pålægges dansk moms, f.eks. rådgivningsydelser, der udnyttes i Danmark. Storbritanniens udtræden fjerner bindingen til EU-momsdirektivsystemet, hvilket kan medføre, at Storbritannien indfører et lokalt momsregime. Dette kan have betydning for udenlandske virksomheders mulighed for at søge lokal britisk moms tilbage. Vi vil løbende holde jer opdateret på situationen.