Momsrefusion

Lad os klare jeres momsrefusion. Undgå komplicerede momsregler og tidskrævende papirarbejde. Lad os hjælpe med at få momsen tilbage fra 36 lande. Momsregistrerede virksomheder kan få udenlandsk moms tilbage på en lang række varer og ydelser.

Alle virksomheder, fra den mindste til den største, bør prioritere at få udlagt moms tilbage i virksomheden, specielt da det ikke er muligt skattemæssigt at fratrække den moms, som kan refunderes fra udlandet.

Vi vil gerne være jer behjælpelige, og det kræver kun, at I sender os de originale eller elektroniske udenlandske momsbilag og tilmelder os på TastSelv Erhverv. Vi klarer alt papirarbejdet på jeres vegne. For at læse mere om et forenklet forløb af en refusionsansøgning, klik her.

Hvad kan man søge momsrefusion for

Der kan gives refusion af moms i forbindelse med forretningsaktiviteter f.eks. rejseudgifter til hotel, forplejning, taxa, leje af bil, brændstof, kursus- og messedeltagelse og andet. Derudover kan der søges momsrefusion for vare- og ydelseskøb fra udlandet.

Hvor kan man få momsrefusion fra

Momsrefusion kan søges i alle EU lande, hvor f.eks. de store samhandelslande Tyskland, England og Sverige er blandt de lande, som refunderer momsen på stort set alle ydelser. Vi oplever stor vækst i mange andre lande heriblandt ikke mindst i de østeuropæiske EU lande. Det er også muligt at søge i enkelte lande udenfor EU, f.eks. Norge og Schweiz. Se listen til højre.

Vi kan autoriseres til at søge momsrefusion på vegne af udenlandske firmaer f.eks. datterselskaber eller underafdelinger i de fleste andre EU lande. Herunder kan vi naturligvis også søge refusion af dansk moms for udenlandske virksomheder.

Generelle regler for refusion af moms

Momsreglerne er forskellige fra land til land, og der sker løbende ændringer. Læs mere om hovedreglerne og momssatserne fra hvert land i menuen til højre.

Fælles for alle EU-lande samt Norge er, at der skal søges momsrefusion for resten af kalenderåret eller hele kalenderåret senest den 30. september i det efterfølgende år. For enkelte lande uden for EU, f.eks. Schweiz, Island og Færøerne, er fristen for momsansøgning den 30. juni, men det varierer for øvrige lande.

Som hovedregel skal refusionsansøgningen behandles af de udenlandske myndigheder inden for 4 måneder efter accept af modtagelse, og refusionen falder inden for 10 arbejdsdage efter afsluttet behandling. Hvis den udenlandske myndighed har brug for yderligere oplysninger, forlænges behandlingsfristen med op til 4 måneder. Desværre er det ikke alle lande, der har mulighed for at overholde disse frister. Det er derfor vigtigt at få ansøgningerne udsendt så hurtigt som muligt. Ekspeditionstiden vil altid være længst for ansøgninger afsendt omkring fristtidens udløb.

Priser for momsrefusion

Vi arbejder på provisionsbasis – altså ”no cure – no pay”. Vores provisionssats er afhængig af, om I ønsker, at vi skal gennemgå jeres rejseafregninger for fremfinding af bilag (kaldet full-service aftale), eller om I vælger selv at fremfinde relevante bilag og levere dem til os. Sender I selv relevante bilag – enten pr. post eller e-mail, er vores provisionssats 12 %, hvorimod provisionssatsen for en full-service aftale aftales med udgangspunkt i opgavens omfang, men ligger typisk mellem 16 og 20 %.

En full-service aftale kan f.eks. være:

  • At vores team af konsulenter besøger jer på jeres adresse og manuelt gennemgår mapper med rejseafregninger for at fremfinde relevante momsbilag, som tages ud af rejseafregningen og erstattes med en kopi.
  • At I sender os elektroniske filer med jeres rejseafregninger via e-mail, USB, Sharepoint, Dropbox eller anden fildelingstjeneste, som vi herefter gennemgår og printer anvendelige bilag ud fra.
  • At I giver os bogholderadgang til jeres rejseafregningssystem (f.eks. Concur Travel & Expense, Acubiz, Basware TEM, zExpense, Ibistic TEM eller andre), hvor vi selv trækker oplysninger og bilag ud til refusionsansøgningen.

Vores priser, uanset hvilken model I vælger, inkluderer bl.a. kontrol af, om momsen er korrekt pålagt fakturaen, kontakt til leverandør for re-styling af bilag, når det er relevant og muligt, opfølgning overfor de udenlandske myndigheder, appeller og genansøgninger, samt kontakt til leverandører i tilfælde af, at moms er fejlagtigt opkrævet.

Vi har en minimumsprovision på kr. 500,- pr. ansøgning. Der kan forekomme ekstra udgifter til f.eks. brug af lokal agent i Schweiz og Japan, eller omkostninger til notarpåtegning eller godkendt translatør.

Elektronisk rejseafregningssystem og momsrefusion

Benytter jeres virksomhed et elektronisk rejseafregningssystem, som f.eks. Concur Travel & Expense, Acubiz, Basware TEM, zExpense, Ibistic TEM eller overvejer I at skifte til et sådan? Ja, så kan vi selvfølgelig håndtere jeres momsrefusion – og det på en måde, der sparer jer både tid og udfordringer. Via adgang til jeres rejseafregningssystem trækker vi selv de informationer, der er nødvendige i ansøgningen om momsrefusion. En hurtig og enkel proces, der kræver minimal indsats fra jeres side – og I får maksimalt udbytte af jeres refusionsansøgning.

Digital bilagsopbevaring og momsrefusion

Opbevarer jeres virksomhed bilag elektronisk, og ønsker I vores hjælp til momsrefusion, kan I blot levere de digitale filer til os via USB, mail, Dropbox, WeTransfer, Sharepoint eller anden metode – og vi gennemgår filerne for fremfinding af relevante momsbilag.

Kontakt os på +45 97 97 55 55 for et tilbud på en full-service løsning.