Momsrefusion

Momsregistrerede virksomheder kan få udenlandsk moms tilbage på varer og ydelser. Undgå komplicerede momsregler og tidskrævende papirarbejde. Lad os hjælpe med at få momsen tilbage fra 36 lande.

Det er vigtigt for alle virksomheder, fra den mindste til den største, at få den udlagte moms tilbage i virksomheden, specielt da det ikke er muligt skattemæssigt at fratrække den moms, som kan refunderes fra udlandet.

Vi vil gerne være jer behjælpelige, og det kræver kun, at I sender os de originale eller elektroniske udenlandske momsbilag og tilmelder os på SKAT.dk. Vi klarer alt papirarbejdet på jeres vegne. For at læse mere om et forenklet forløb af en refusionsansøgning, klik her.

Hvad kan man søge momsrefusion for
Der kan gives refusion af moms i forbindelse med forretningsaktiviteter f.eks. rejseudgifter til hotel, forplejning, taxa, leje af bil, brændstof, kursus- og messedeltagelse og andet. Derudover kan der søges momsrefusion for vare- og ydelseskøb fra udlandet.

Hvor kan man få momsrefusion fra
Momsrefusion kan søges i alle EU lande, hvor f.eks. de store samhandelslande Tyskland, England og Sverige er blandt de lande, som refunderer momsen på stort set alle ydelser. Vi oplever stor vækst i mange andre lande heriblandt ikke mindst i de østeuropæiske EU lande. Det er også muligt at søge i enkelte lande udenfor EU, f.eks. Norge og Schweiz. Se listen til højre.

Vi kan autoriseres til at søge momsrefusion på vegne af udenlandske firmaer f.eks. datterselskaber eller underafdelinger i de fleste andre EU lande. Herunder kan vi naturligvis også søge refusion af dansk moms for udenlandske virksomheder.

Generelle regler for refusion af moms
Momsreglerne er forskellige fra land til land, og der sker løbende ændringer. Læs mere om hovedreglerne og momssatserne fra hvert land i menuen til højre.

Fælles for alle EU-lande er, at der skal søges momsrefusion for resten af kalenderåret eller hele kalenderåret senest den 30. september i det efterfølgende år. For lande uden for EU er fristen for momsansøgning den 30. juni.

Som hovedregel skal refusionsansøgningen behandles af de udenlandske myndigheder inden for 4 måneder efter accept af modtagelse, og refusionen falder inden for 10 arbejdsdage efter afsluttet behandling. Hvis den udenlandske myndighed har brug for yderligere oplysninger, forlænges behandlingsfristen med op til 4 måneder. Desværre er det ikke alle lande, der har mulighed for at overholde disse frister. Det er derfor vigtigt at få ansøgningerne udsendt så hurtigt som muligt. Ekspeditionstiden vil altid være længst for ansøgninger afsendt omkring fristtidens udløb.

Priser for momsrefusion
Vi arbejder på provision, som udgør 12% af det beløb, som refunderes fra udlandet. Det betyder, at vi overfører 88 % af det godkendte beløb til jer. Prisen er bl.a. inklusiv kontakt til myndigheder og leverandører samt re-styling af bilag, i samarbejde med regningsudsteder, når det drejer sig om større beløb eller mange bilag fra samme regningsudsteder. Vi har dog en minimumsprovision på kr. 500,- pr. ansøgning pr. land gældende fra ansøgninger for 2017 og fremad. Der kan forekomme ekstra udgifter til stempelafgift i Polen, brug af lokal agent i Schweiz og notarpåtegnelse, hvor det er påkrævet.